Salaojia etsimässä

Eilen etsimme vanhojen karttojen ja kaivurin kanssa salaojia. Tarkoituksena oli löytää ojaston tarkka sijainti ja ojien syvyys. Nämä ovat oleellisia tietoja täydennysojitusta suunniteltaessa.

Nykyinen ojitus on nelisenkymmentä vuotta vanha, ja se tuntuu tarvitsevan lisäojan jokaiseen väliin. Ojitus on suunnitelmissa vuodelle 2022, mutta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Savottakin on aloitettu pellonreunojen raivaamisella. Puiden pois saanti vaatiikin jo kunnon pakkaskelin.