Suunnitelmia

Lean -koulutus peruuntui osallistujien vähyyden vuoksi, mutta syyskynnöt on tehty, aurat pesty ja rasvattu talviteloille. Pääosa kynnöistä jätettiin kevääksi, että pellot olisivat mahdollisimman suuren osan vuodesta kasvipeitteisinä.

Oheisessa kuvassa tutkitaan pellon maalajia salaojasuunnitelman tekoa varten. Itse mittaus on nopeaa, koska mönkijään kiinnitetty mittalaite rekisteröi pellon muodot juoksuvauhdissa. Tulevana keväänä on tarkoitus ojittaa liki kymmenen hehtaaria uusia ja vanhoja vuokrapeltoja.

Savotta on aluillaan. Sitä hidastaa Teron osallistuminen koulutuksiin sekä opiskelijana että opettajana. Opintojen pääaiheena on hiilensidonta niin pelloilla kuin metsissä.