Tavoitteena jatkuvapeitteisyys

Meillä on menossa savotta, jolla pyritään jatkuvapeitteiseen metsätalouteen. Metsästä poistetaan vioittuneet, huonolaatuiset sekä osa suurimmista puista. Näin luodaan tilaa uusille taimille sekä pienemmille puille mahdollisuus kasvaa tukkipaksuuteen.

Tämä tapa toimii metsissä, jotka taimettuvat helposti ilman muokkausta. Haittapuolena on, että puusta ei makseta yhtä hyvää hintaa kuin avohakkuulta. Toivottavasti järeälle ja hyvälaatuiselle puulle löytyy arvoisensa hinta ajan myötä.